logo fox

Organizatorzy konkursu

Komitet Organizacyjny Konkursu:

 

Koordynator krajowy:
Maria Łątka
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25
tel.: (0-33) 812 37 15 wew. 114; e-mail: fox.rsokaganek@gmail.com

Regionalni koordynatorzy:

region białostocki => BIAŁYSTOK (zobacz zasięg)
Koordynator: Małgorzata Zajączkowska
Centrum Edukacji Nauczycieli
15-016 Białystok ul. Złota 4
tel. 85 732 98 67 (sekratariat CEN)
e-mail: malgorzata.zajaczkowska@cen.bialystok.edu.pl

region lubelski => LUBLIN (zobacz zasięg)
Koordynator: Małgorzata Tetiurka
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
20-111 Lublin ul. Dominikańska 5
tel.: (81) 532 92 41 w. 204
e-mail: mtetiurka@lscdn.pl

region bielski => BIELSKO-BIAŁA (zobacz zasięg)
Koordynator: Andrzej Miłosz
Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe "KAGANEK"
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25
tel/fax.: (33) 816 50 04
e-mail: fox.rsokaganek@gmail.com

Rejestracja zgłoszeń: Beata Kosikowska
tel.: (33) 812 37 15 wew. 124
e-mail: bkosikowska@wombb.edu.pl

region łódzko-południowo-wschodni => ŁÓDŹ, KIELCE, RZESZÓW (zobacz zasięg)
Koordynator: Marian Marzec
Stowarzyszenie Świat Wiedzy i Techniki ŚWIT
26-620 Dwikozy, ul. Kolejowa 28
tel/fax.: (15) 831 24 02 kom. 609 212 402
e-mail: lukem@poczta.onet.pl

region częstochowski => CZĘSTOCHOWA (zobacz zasięg)
Koordynator: Andrzej Miłosz
Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe "KAGANEK"
43-300 Bielsko-Biała, Ul. Legionów 25
tel/fax.: (33) 816 50 04
e-mail: fox.rsokaganek@gmail.com

region południowo-zachodni => WROCŁAW, OPOLE (zobacz zasięg)
Koordynator: Andrzej Miłosz
Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe "KAGANEK"
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25
tel/fax.: (33) 816 50 04
e-mail: fox.rsokaganek@gmail.com

Rejestracja zgłoszeń: Beata Kosikowska
tel.: (33) 812 37 15 wew. 124
e-mail: bkosikowska@wombb.edu.pl

region ełcki => EŁK (zobacz zasięg)
Koordynator: Magdalena Boguszewska
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
19-300 Ełk, ul. Gen. Sikorskiego 5a
tel.: (87) 621 10 71, 503 600 855
e-mail: m.boguszewska.modn@gmail.com

region północno-zachodni => SZCZECIN, POZNAŃ, ZIELONA GÓRA (zobacz zasięg)
Koordynator: Jolanta Gabryelczyk-Dolata
Wielkopolskie Towarzystwo Matematyczne "KANGUR"
62-090 Rokietnica ul. Szkolna 3C
Adres korespondencyjny:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
61-758 Poznań ul. Garbary 82
tel.: 502 047 228
e-mail: FOX.wtm@onet.pl

region katowicki => KATOWICE (zobacz zasięg)
Koordynator: Aurelia Tomaszewska
Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe "DELTA"
www.ssodelta.edu.pl
40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32/5a
tel.: 501 845 408
e-mail: ssodelta@wp.pl

region pomorski => GDAŃSK, KOSZALIN(zobacz zasięg)
Koordynator: Urszula Rusiak
Koszalińskie Stowarzyszenie Przyjaciół KANGURA przy CEN
75-654 Koszalin ul. Ruszczyca 16
tel.: 690 494 549
e-mail: fox.pomorskie@gmail.com

region koniński => KONIN (zobacz zasięg)
Koordynator: Lidia Kantek
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel.: (63) 245 75 20, fax: (63) 245 61 95
e-mail: lkantek@cdnkonin.pl

region radomski => RADOM (zobacz zasięg)
Koordynator: Monika Chmielewska-Zioło
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
26-600 Radom, ul. Sandomierska 19
tel.: (48) 366 41 30, fax:(48) 366 68 22; 504 170 022
e-mail: wicedyrektorzy@psp9.radom.pl

region krakowski => KRAKÓW (zobacz zasięg)
Koordynator: Małgorzata Brandygier
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
44-100 Gliwice, ul. Kozielska 29
tel.: (32) 237 99 50; 507 666 748
e-mail: mbrandygier@gmail.com

region warszawsko-północno-wschodni => WARSZAWA, OLSZTYN, BYDGOSZCZ, TORUŃ (zobacz zasięg)
Koordynator:Bogumiła Bornowska
Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne "LICZMAN"
www.liczman.pl

02-886 Warszawa, ul. Jagielska 46J
tel.: 518 750 431; 601 992 988
e-mail: fox@liczman.pl

Uwaga! We wszystkich sprawach należy kontaktować się z regionalnymi koordynatorami. Prosimy również zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej regionalnego organizatora konkursu.