logo fox

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
oraz pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

 

 

 Szkoły językowe mogą startować w Konkursie "FOX" pod warunkiem, że spełnią dwa wymagania:

- przeprowadzą konkurs 27 lutego 2018 roku, rozpoczynając go między godziną 8.00 a 8.30;
- zgłoszeni uczestnicy zostaną prawidłowo przypisani do poszczególnych kategorii konkursu.

Szkoły językowe podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego, w polu "typ szkoły" rejestrują się jako "zespoły szkół".

 

Szkoły, do których zostały przyłączone gimnazja i które funkcjonują pod dwoma odrębnymi adresami mogą rejestrować się dwa razy, każda szkoła indywidualnie. Każda szkoła otrzyma swój kod, a następnie dwie oddzielne koperty z testami, odpowiednio dla uczestników piszących konkurs w jednym i drugim miejscu.

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej (vide: Materiały przygotowawcze). Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty "spotykają się" w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter - co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych - zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. VII szkoła podstawowa - II gimnazjum), Lions (III kl. gimnazjum, I kl. liceum), Eagles (II-IV kl. szkół ponadgimnazjalnych).

Główną nagrodą, częściowo sponsorowaną przez MM Publications, w konkursie jest udział w obozie językowym dla najlepszych uczestników z kategorii Kittens II - Eagles I.
Dla uczestników z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.

Sponsorem nagród w formie egzaminów językowych Cambridge University jest Language Traning Centre LangLTC .