logo fox

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

Serdecznie zapraszamy na jubileuszową
XX Edycję Konkursu FOX!

 20edycja

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” w bieżącym roku szkolnym odbędzie się

we wtorek, 3 marca 2020 roku, rano – początek o godzinie 8.00 – 8.30.

Będzie to już XX jubileuszowa edycja konkursu.

 

Odpłatność za udział uczestnika w konkursie będzie wynosiła 10 zł.

Wykaz lektur obowiązujących w tegorocznej edycji konkursu zamieszczony jest w zakładce: Materiały przygotowawcze.
Znajdują się tam także testy z poprzednich lat.

KITTENS: THE SHEPHERD BOY AND THE WOLF
BUNNIES: HEIDI
DUCKS: TREASURE ISLAND
LIONS: ROBINSON CRUSOE
EAGLES: A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

 

Cena lektur nie ulega zmianie i wynosi 14,50 zł.

Zagadnienia do opracowania w celu przygotowania się do tzw. "trzech pytań gratis" (czyli o podanej wcześniej tematyce): dla wszystkich kategorii :
przetwarzanie tekstu (przekazywanie informacji zawartych w materiałach wizualnych lub pisemnych)

Rejestracja uczestników do konkursu będzie prowadzona:

od 18 listopada 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej (vide: Materiały przygotowawcze). Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty "spotykają się" w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter - co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych - zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. VII-VIII SP), Lions (klasy I liceów 4-letnich i techników 5-letnich, klasy I liceów 3-letnich i techników 4-letnich, klasy I, II i III szkół branżowych), Eagles (klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich).

Główną nagrodą, częściowo sponsorowaną przez MM Publications, w konkursie jest udział w obozie językowym dla najlepszych uczestników z kategorii Kittens II - Eagles I.
Dla uczestników z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.

Sponsorem nagród w formie egzaminów językowych Cambridge University jest Language Traning Centre LangLTC .

XX jubileuszowa edycja konkursu FOX zostanie przeprowadzona przy współpracy z nowym sponsorem - internetową platformą edukacyjną - EQURS.PL, oferującą kursy online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury, która przygotowała dla uczestników konkursu FOX kilka niespodzianek.