logo fox

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Szanowni Państwo!

UWAGA!
Szanowni opiekunowie szkolni! Po zalogowaniu na konto (zakładka "Twoje konto") dostępne są nowe dokumenty w formacie PDF, zawierające między innymi szczegółowe instrukcje dotyczące form przeprowadzania konkursu. Prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi plikami!

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi na internetowej stronie konkursu:

regulaminem konkursu oraz informacjami dla opiekuna.

Zostały tam wprowadzone istotne zmiany wynikające z trwającego stanu epidemii.

Szanowni Pańswo!
Po zalogowaniu na konto dostępny jest dokument w formacie PDF, zawierający informację na temat zniżki EQURS dla uczestników Konkursu FOX. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "FOX" pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej (vide: Materiały przygotowawcze). Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty "spotykają się" w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Ze względu na swoją zawartość i urozmaicony charakter - co jest odbiciem złożoności językowej oraz naturalnej nieprzewidywalności sytuacji językowych - zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość.

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. VII-VIII SP), Lions (klasy I i II liceów 4-letnich i techników 5-letnich, klasy I, II i III szkół branżowych), Eagles (klasy II i III liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników 4-letnich).

Główną nagrodą, częściowo sponsorowaną przez MM Publications, w konkursie jest udział w obozie językowym dla najlepszych uczestników z kategorii Kittens II - Eagles I.
Dla uczestników z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi przewidziane są nagrody rzeczowe.

Sponsorem nagród w formie egzaminu B2 FIRST (FCE) Cambridge English Qualifications jest  LangLTC  - Szkoła Językowa Online i Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne IELTS oraz Cambridge English Qualifications. Lang LTC wspiera młodzież planującą studia zagraniczne - w jednym miejscu, kandydaci mogą się przygotować i zdać egzamin wymagany w rekrutacji na uczelnie w m. in. Holandii, Włoszech, UK, USA, Kanadzie, Australii i innych krajach.

XXI edycja konkursu FOX zostanie przeprowadzona przy współpracy z nowym sponsorem - internetową platformą edukacyjną - EQURS.PL, oferującą kursy online przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty i matury, która przygotowała dla uczestników konkursu FOX kilka niespodzianek.