logo fox

Organizatorzy konkursu

Komitet Organizacyjny Konkursu:

 

Koordynator krajowy:
Maria Łątka
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25
tel.: (0-33) 812 37 15; e-mail: fox@wombb.edu.pl

Regionalni koordynatorzy:

region bielski => BIELSKO-BIAŁA (zobacz zasięg)
Koordynator: Andrzej Miłosz
Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe "KAGANEK"
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25
tel./fax: (33) 816 50 04
e-mail: fox@wombb.edu.pl

region łódzko-świętokrzysko-podkarpacki (LSP) => ŁÓDŹ, KIELCE, RZESZÓW (zobacz zasięg)
Koordynator: Iwona Marzec
Stowarzyszenie Świat Wiedzy i Techniki "ŚWIT"
27-620 Dwikozy, ul. Kolejowa 28
tel./fax (15) 831 24 02
e-mail: prymus.cwe@poczta.onet.eu

region częstochowski => CZĘSTOCHOWA (zobacz zasięg)
Koordynator: Ewelina Makowska
RODN "WOM" w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130
przy korespondencji dopisać: 'dla p. Eweliny  Makowskiej'
tel.: 34 360 6004 wew. 224, 225; 694 176 200
e-mail: makowska@womczest.edu.pl

region lubelski => LUBLIN (zobacz zasięg)
Koordynator: Małgorzata Tetiurka
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
20-111 Lublin ul. Dominikańska 5
tel.: (81) 53 29 241 w. 204
e-mail: mtetiurka@lscdn.pl

region ełcki => EŁK (zobacz zasięg)
Koordynator: Izabela Łochowska
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
19-300 Ełk, ul. Gen. Sikorskiego 5a
tel.: 693 644 327
e-mail: izafaranska@yahoo.com

region opolski => OPOLE (zobacz zasięg)
Koordynator: Andrzej Miłosz
Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe "KAGANEK"
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25
tel.: (33) 8165004
e-mail: amilosz@wombb.edu.pl

region katowicki => KATOWICE (zobacz zasięg)
Koordynator: Aurelia Tomaszewska
Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe "DELTA"
www.ssodelta.edu.pl
40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32/5a
tel.: 501 845 408
e-mail: ssodelta@wp.pl

region radomski => RADOM (zobacz zasięg)
Koordynator: Monika Chmielewska-Zioło
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
26-600 Radom, ul. Sandomierska 19
tel.: (48) 366 41 30; 504 170 022
e-mail: wicedyrektorzy@psp9.radom.pl

region koniński => KONIN (zobacz zasięg)
Koordynator: Justyna Ziomek
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
62-510 Konin, ul. Sosnowa 14
tel.: (63) 242 23 32, 245 61 95 (fax)
e-mail: jziomek@cdnkonin.pl

region warszawski => WARSZAWA (łącznie z dawnym regionem płockim) (zobacz zasięg)
Koordynator:Bogumiła Bornowska
Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne "Liczman"
www.liczman.pl

02-886 Warszawa, ul. Jagielska 46J
tel.: 518 750 431; 601 992 988
e-mail: fox@liczman.pl

region krakowski => KRAKÓW (zobacz zasięg)
Koordynator: Małgorzata Brandygier
SP z OI Nr 1
44-100 Gliwice, ul. Kozielska 39
tel.: 32 237 99 50, 507 666 748
e-mail: mbrandygier@gmail.com

region północno-zachodni (PZ) => BIAŁYSTOK, GDAŃSK, SZCZECIN, WROCŁAW, POZNAŃ, BYDGOSZCZ, OLSZTYN, ZIELONA GÓRA (zobacz zasięg)
Koordynator: Elżbieta Biernat
RSO "KAGANEK"
43-300 Bielsko-Biała, ul. Legionów 25
tel.: 692 999 536; dyżury pod tel. poniedziałki i środy 9.00 - 11.00
e-mail: elabiernat@onet.pl

   

Uwaga! We wszystkich sprawach należy kontaktować się z regionalnymi koordynatorami. Prosimy również zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej regionalnego organizatora konkursu.