logo fox

Informacje dla opiekuna

Nauczyciel - szkolny opiekun konkursu "Fox" bierze na siebie odpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a w szczególności za:

  1. Zapoznanie się ze szczegółowymi zapisami regionalnego koordynatora związanymi z organizacją regionalną bieżącej edycji konkursu.
  2. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników. Zgłoszenia grupowego należy dokonać postępując zgodnie z podanymi procedurami do 15. stycznia 2017 r. Wpłaty za udział w konkursie należy dokonać przelewem na konto wskazane przez system.
  3. Systematyczne logowanie się w systemie i sprawdzanie informacji na stronie głównej oraz danych na koncie, tj. czy została odnotowana wpłata i zgoda na przeprowadzenie konkursu w szkole.
  4. Poinformowanie uczestników o lekturce i tematyce konkursu.
  5. Dopilnowanie odbioru testów i kart odpowiedzi w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników.
  6. Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracę uczniów. Konkurs ma się odbyć 28 lutego 2017 r., rozpoczęcie: 8.00 - 8.30.
  7. Dostarczenie/odesłanie, w ustalony przez koordynatora regionalnego sposób, zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi i listą uczestników w dniu przeprowadzenia konkursu, w szczególnych przypadkach w dniu następnym.
  8. Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.
  9. Odbiór, w ustalony przez koordynatora regionalnego sposób, nagród i przekazanie ich nagrodzonym.